PROFESIONÁLNÍ VIDEO TVŮRCE

MgA. ADAM LIGOCKI

video
Video prezentace výrobku nebo služby.  
Videa jsou vhodná k marketingové propagaci. Budování image. Na sociální sítě. K podoře prodeje.
Videoklipy a video záznamy pro interprety a kapely. 
Animovaná grafika, logo animace, intro animované znělky... 
Poslat
Díky ozvu se ASAP